ایوان

هنر و معماری

برای ضیافت چهاردهم
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱٥ آبان ۱۳۸۸ 

« ارتباط متقابل فضا و زمان در معماری »

 

-  معماری بر حسب اینکه هنری است کاربردی، ویژگیهایی دارد که گاه به سمت هنری بودن صرف میل میکند و گاه به سمت کاربردی بودن صرف. آنگاه که به سمت هنری بودن صرف میل میکند ممکن است خطراتی نظیر نمایشگاههای بدون دیوار برای نمایش آثار و یا آشپزخانه هایی با کف آسفالت و . . . برای آن حادث شود و آنگاه که به سمت کاربردی بودن صرف میل میکند در بناهایی متبلور می شود که بیش از آنکه بنا باشند، ساختمانی هستند برای مصرف. از نمونه های خوب بناهای معماری به لحاظ هم وجه هنری و هم وجه کاربردی می توان به بنای ویلا ساووآ اثر لوکوربوزیه و بنای خانه بروجردیها اشاره نمود که علاوه بر کارآمدی خود توانی خاص در برآورده نمودن نقش هنری خود را دارا بوده اند. شاید عنوان شود که چرا دو اثر در دو سر طیفی کاملاً متفاوت را نام برده ایم.

 


کلمات کلیدی:
 
برای ضیافت دوازدهم
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ 

معماری نمادین

معماری نمادین برگرفته از نشانه های نمادین می باشد که این نشانه ها نیز در طی فرآیندهای خاص خود، ساخته و پرداخته گردیده و به عنوان قراردادهایی برای این گونه از معماری مطرح می گردند. اساساً نشانه ها بر سه نوع هستند: 1- نشانه های شمایلی، 2- نشانه های نمایه ای و 3- نشانه های نمادین.

 


کلمات کلیدی:
 
برای ضیافت یازدهم
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱٧ خرداد ۱۳۸۸ 

اخلاق حرفه ای در معماری و شهرسازی

 

 

اخلاق:

 

اساساً اخلاق امری است که از روابط میان انسانها شکل گرفته، تبدیل به هنجار و نرم های ارزشی    می گردد و آنگاه در سطحی دیگر به برخی از قوانین تبدیل می گردد. اخلاق همیشه دارای بار ارزشی می باشد. اخلاق به امری دوسویه و ارتباطی بین افراد توجه دارد. اخلاق مختص انسانهاست. مثل قوه داوری. اخلاق فرمولی است برای تنظیم روابط مابین انسانها. اخلاق امری است اجتماعی و از این رو به شیوه ای اجتماعی نیز تغییر و تحول می یابد.


کلمات کلیدی:
 
برای ضیافت دهم
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ 

تجزیه و تحلیل بنای فرهنگستان هنر (شماره 3 )

 

- بنای فرهنگستان هنر یا ساختمان سابق باشگاه وزارت کشور یا باشگاه چند منظوره زعفرانیه واقع در تهران - نبش خیابان های زعفرانیه و فیروزکوه شرقی، یکی از بناهایی است که با بیان خاص خود در فرم ها، فضایی نوین را ایجاد نموده است. حرکت از خیابان به ورودی بنا هم برای سواره به صورت شیبراهه و هم برای پیاده به صورت پلکان در نظر گرفته شده است. نوع سیرکولاسیون حرکت خودروها جهت ورود به بنا برای پارک کردن و حرکات افراد جهت ورود به بنا مناسب به نظر می رسد. یکی از مسیرهای ورود به بنا عمود بر شیبراهه ورود خودروها به پارکینگ و دیگری به موازات بنا می باشد.


کلمات کلیدی:
 
برای ضیافت نهم
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ٥ دی ۱۳۸٧ 

 حس مکان در شهرسازی

 

حس مکان را می توان هم به شیوة ایجابی تعریف نمود و هم به شیوة سلبی . برخی معتقدند که با شیوة سلبی یا منفی تعاریف  می توان مفاهیم را توضیح داد و به درک درستی از مفهوم مورد نظر رسید . گرچه این شیوة تعریف ،‌ یکی از شیوه های رایج در تعاریف مفاهیم است ،‌ ولی به نظر میرسد که این شکل از تعریف بیشتر از آنکه در روشن شدن مفاهیم موثر باشد به گونه ای زیرکانه مفهوم را تبعی و ناقص می پندارد و با نگاهی کلیت گرا آن را بخشی از زیر مجموعه ای تعریف می نماید که به خودی خود مستقل و دارای تعریف نیست .


کلمات کلیدی:
 
ضیافت هشتم
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳ مهر ۱۳۸٧ 

معماری و رسانه

 

چکیده :

 

در این مقاله سعی خواهیم کرد توصیفی تحلیلی از ارتباط شکلی و ماهوی معماری و رسانه را بیان نماییم . روابط دو سویۀ معماری و رسانه و امکانات و محدودیتهایی که این دو برای یکدیگر بوجود می آورند ، همچنین نقش آن دو در تحولات اجتماعی فرهنگی جوامع بشری از مهمترین عناصر تحلیلی این مطلب خواهد بود . دقت در باز تعریف رسانه و نقش آن در حیات معماری ، فرایند شکل گیری معماری و بازتولید نقش معماری در رسانه های نوین در کمک رسانی به تحلیل این موضوع از ضیافت هشتم موثر خواهد بود .

 

 


کلمات کلیدی: رسانه
 
برای ضیافت شش بعلاوه یک
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز ۳٠ تیر ۱۳۸٧ 

«‌ آینده معماری »‌

مقدمه :

در این مطلب سعی شده است که به موضوعات اساسی آیندة معماری به لحاظ عمومی نگریسته شود . بنابراین این بررسی به کلیت معماری به وی‍‍ژه معماری درپایین یا عمومی نظر دارد و نه بناهای خاص معماری یا شاهکارهای معماری توسط نخبگان ، چرا که عمدة معماری یک منطقه را نه بناهای شاخص و شاهکارهای آن منطقه ، بلکه عموم  بناهای آن یا به بیانی بهتر معماری مسکونی معرفی می کند .


کلمات کلیدی:
 
برای ضیافت ششم
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱٤ خرداد ۱۳۸٧ 

 « معماری زمینه گرا »

برای بحث درمورد معماری زمینه گرا بهتر است که از تعریف زمینه و عناصر شکل دهندۀ آن شروع نماییم . زمینه را معمولاً در مقیاسهای  متفاوت با توجه به وسعت و حجم و میزان پوشش دهی بنای معماری به افراد یک حوزه تعریف مینمایند . مثلاً زمینه ای که بنایی همچون یک بیمارستان در آن واقع شده است با زمینه ای که بنایی همچون کودکستان در آن واقع است با یکدیگر تفاوت می نمایند ، گرچه شاید هر دو در یک سایت واقع شده باشند .

 


کلمات کلیدی: معماری زمینه گرا